Evropskou radu dovedností založili zástupci EuroCommerce a UNI Europa Commerce v Bruselu

Publikováno: 11. 1. 2013

Absolventi, pro které neexistují volná pracovní místa – to je fenomén, kterým se bude rada zabývat
Zdroj: www.facebook.com/odbory . Ke stažení na http://bit.ly/V0OMJv resp. www.pdfescape.com Absolventi, pro které neexistují volná pracovní místa – to je fenomén, kterým se bude zabývat Evropská rada dovedností, kterou začátkem prosince v Bruselu založili zástupci UNI Europa Commerce a EuroCommerce. Úkolem rady bude spojit již existující různá uskupení zabývající se dovednostmi v sektoru obchodu a zajistit sdílení informací a výsledků průzkumů. Dále by rada měla přispět k rozvoji projektu ESCO, který je zaměřený na propojení dovedností a pracovních míst na celoevropské úrovni a má zlepšit soulad mezi poptávkou po volných pozicích a nabídkou pro uchazeče o zaměstnání. V plánu je také velmi úzká spolupráce se vzdělávacími institucemi, které by zaměstnance školily tak, aby jejich vzdělání odpovídalo potřebám a požadavkům trhu a oni pak na něm následně snadno našli uplatnění. Dohodu uzavřela Laila Castaldo (UNI Europa Commerce) a Ilaria Savoini (EuroCommerce), přizváni byli také zástupci Evropské komise a různých institucí zabývajících se dovednostmi v sektoru obchodu.
Z podkladů EuroCommerce přeložil SOCR ČR text, který byl podepsán mezi sociálními partnery (UNI Europa Commerce a EuroCommerce) o fungování rady: Před zástupci Evropské komise evropští sociální partneři:
  • Evropskou odborovou organizaci UNI Europa Commerce zastupuje paní Laila Castaldo, strategický referent pro obchod; evropský svaz obchodu EuroCommerce zastoupený paní Ilaria Savoini, senior poradce EuroCommerce
  • jsou přesvědčeni, že odvětví obchodu (velkoobchod, maloobchod a mezinárodní obchod) má klíčovou pozici na evropském a světovém trhu
  • jsou si vědomi, že pro přizpůsobení se aktuálním změnám na trhu je v tomto odvětví také zapotřebí změn a modernizace, a že efektivní vzdělávání a odborné přípravy včetně zaměstnavatelské politiky je proto třeba
  • mají v úmyslu zřídit Evropskou radu pro vzdělávání a zaměstnanost v sektoru obchodu s cílem posílit možnosti zvýšení propojování různých evropských obchodních observatoří a vzdělávání a zúčastněných stran na trhu práce. A dále podporovat synergii pro atraktivnější, udržitelnější a konkurenceschopnější evropský sektor obchodu
Autor: Hanka Michovska

Ke stažení

ospo---vestnik-leden-2013.pdf PDF 10.10.2019 1008.68 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard