Soudní dvůr EU potvrdil rozhodnutí o zákazu mnohostranných mezibankovních poplatků společnosti MasterCard

Publikováno: 15. 6. 2012

Dne 19. prosince 2007 označila Evropská komise mnohostranné mezibankovní poplatky (MIF), uplatňované v rámci platebních karet systému MasterCard, za proti právu hospodářské soutěže. ROZSUDEK TRIBUNÁLU Soudního dvora 24. května 2012 ve věci T-111/08 dřívější rozhodnutí Komise potvrdil. Tisková zpráva EuroCommerce viz www.eurocommerce.be EuroCommerce a Evropská kulatý stůl obchodníků (ERRT) oceňují toto vynikající rozhodnutí. Generální ředitel EuroCommerce pan Christian Verschueren řekl: „Jsme potěšeni tímto rozhodnutím, které zcela obhajuje desetiletou kampaň obchodníků proti těmto protisoutěžním poplatkům. Vyzýváme Komisi, aby následovala toto rozhodnutí s radikálními a ráznými regulačními řešeními, aby platby v Evropě byly opravdu konkurenční.“ Komise zjistila, že MIF měl vliv na stanovení spodní hranice nákladů účtovaných obchodníkům, a tak představuje omezení cenové soutěže, která byla v jejich neprospěch. Komise rovněž zastává názor, že nebylo prokázáno, že MIF by mohl přinést zvýšení efektivnosti odůvodňující jeho omezující účinek na soutěž. Jediné MIF ovlivněné rozhodnutí Komise jsou ty, které se uplatňují v rámci Evropského hospodářského prostoru nebo v eurozóně, které se aplikují v případě neexistence mezibankovních poplatků dohodnutých dvoustranně mezi finančními institucemi nebo stanovených kolektivně na národní úrovni. Rozhodnutí Evropského soudního dvora naleznete také v češtině na http://curia.europa.eu Níže pouze vybíráme některé pasáže: Dne 30. března 1992 a 27. června 1997 byly Komisi Evropských společenství předloženy stížnosti od British Retail Consortium (dále jen „BRC“) a EuroCommerce AISBL mimo jiné vůči společnosti Europay International SA (dále jen „Europay“), nyní MasterCard Europe. Napadené rozhodnutí se netýká všech mezibankovních poplatků vybíraných v rámci systému MasterCard, ale pouze poplatků, které napadené rozhodnutí kvalifikuje jako mnohostranně sjednané mezibankovní poplatky uplatňující se v rámci EHP nebo eurozóny dispozitivně, tedy v případě, že mezibankovní poplatky nejsou dvoustranně stanoveny vydávající a zúčtovací bankou nebo nejsou stanoveny kolektivně na vnitrostátní úrovni (dál jen „CMI“) (bod 118 odůvodnění napadeného rozhodnutí). Komise byla toho názoru, že členové platební organizace MasterCard kolektivně uplatňují tržní sílu vůči obchodníkům a jejich zákazníkům. CMI tak mají za následek zvýšení základu MSC, takže MSC by mohly být nižší, kdyby neexistovaly CMI a existoval by zákaz jednostranného zpoplatnění po provedení transakcí vydávajícími bankami (dále jen „zákaz zpoplatnění ,ex post‘“). Z toho vyplývá, že CMI přezkoumané Komisí v napadeném rozhodnutí vedou k omezení hospodářské soutěže na základě cen mezi zúčtovacími bankami k újmě obchodníků a jejich zákazníků (body 410, 411 a 522 odůvodnění napadeného rozhodnutí). MSC - „merchant service charge“, poplatek za služby poskytované obchodníkovi
Autor: Hanka Michovska

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • CSOB
  • PP
  • KMV