Regionální kancelář Svazu pro Středočeský kraj: Rychle – stručně – aktuálně

Publikováno: 27. 10. 2011

Průzkum zájmu o příspěvek na vzdělávání zaměstnanců + práce na černo se nevyplatí
určeno pro podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) členy SOCR ČR se sídlem ve Středočeském kraji. Regionální kancelář SOCR ČR Středočeský kraj pro Vás vybrala a připravila následující informace : -         průzkum zájmu o příspěvek na vzdělávání zaměstnanců – Středočeský kraj -         práce na černo se nevyplatí 1/ Průzkum zájmu o příspěvek na vzdělávání z regionálního individuálního projektu „Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji“ – oblast podpory 1.1 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. V současné době probíhá u vyhlašovatele (Stř.kraj) průzkum zájmu o tento projekt s tím, že podle ohlasu u budoucích žadatelů budou stanovena NACE (dříve OKEČ – odvětvová klasifikace ekonomických činností/. To znamená, že bude vytvořen seznam NACE) a pouze podnikatelé, kteří podnikají ve vyjmenovaných NACE budou moci o příspěvek žádat. Je tedy žádoucí, aby se do tohoto seznamu dostala i NACE : 46 – velkoobchod, 47 – maloobchod, 55 – ubytování, 56 stravování, 79 – cestovní kanceláře a cestovní agentury. V tom smyslu požádala Regionální kancelář Středočeský kraj sekretariát Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, aby Svaz požádal vyhlašovatele výzvy budoucího projektu, tj. Středočeský kraj, o zařazení uvedených NACE do vytvářeného budoucího seznamu podporovaných NACE. Mimoto Regionální kancelář považuje za důležité, aby i jednotliví členové využili svých kontaktů na Úřad Středočeského kraje a Úřad práce Příbram a projevili zájem o možnost získání příspěvku na vzdělávání svých zaměstnanců. Pro bližší informovanost o projektu „Vzdělávejte se pro růst“ uvádíme následující : Charakteristika projektu: cílem projektu je zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů vybraných ekonomických činností dle CZ NACE ve Středočeském kraji. Stěžejní aktivitou bude vzdělávání zaměstnanců. Vybraným podnikům bude na základě schválené žádosti poskytnut příspěvek na obecné či specifické vzdělávání určitého počtu zaměstnanců. Realizované vzdělávací kurzy musí splňovat určité podmínky akreditace a další podmínky v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Na co je příspěvek určen ? na pokrytí nákladů na vzdělávání (včetně nákladů na pomůcky a učebnice) a na úhradu mzdových nákladů za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání. Kdo může o příspěvek požádat? projekt je určen pro všechny typy podniků (malé, střední i velké), u kterých lze předpokládat ekonomický růst. Půjde o podporu malého rozsahu (pravidlo de minimis). Předpokládaný začátek realizace: příjem žádostí na základě vyhlášené výzvy vydané Středočeským krajem se předpokládá od konce března 2012. Žádosti o příspěvek budou pak přijímány na Úřadu práce ČR krajské pobočce v Příbrami. Poslední informace o seznamu NACE z integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí uváděly k datu 26. 8. 2011 následující: Projekt „Vzdělávejte se pro růst“ je určen pro všechny typy podniků (malé, střední i velké) ve vybraných odvětvích : strojírenství, stavebnictví, nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky), pohostinství, gastronomie, terénní sociální služby, odpadové hospodářství. 2/ Práce na černo se nevyplatí – výsledky letních kontrol v oblasti ubytování, stravování a pohostinství Státní úřad inspekce práce v měsíci červnu a červenci 2011 provedl celkem 5 197 kontrol v oblasti ubytování, stravování a pohostinství, které byly zaměřeny mimo jiné i na práci na černo. Výsledek: pokuty za práci na černo ve výši 8,9 mil. Kč – Úřad udělil 528 pokut. 232 pohostinským zařízením hrozí uzavření. Regionální kancelář SOCR ČR Středočeský kraj ing. Š. Macůrková, J. Kváčová 26. 10. 2011
Autor: Hanka Michovska

Ke stažení

rychle-strucne-aktualne-stredocesky-kraj--2-11.doc DOC 16.09.2019 29.50 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard