Komplexní program adaptability lidských zdrojů členů Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR v maloobchodě a službách v maloobchodě

Publikováno: 8. 2. 2011

V roce 2010 uspěl SOCR ČR s žádostí o dotaci v rámci výzvy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, zaměřené na adaptabilitu zaměstnanců sdružení na vzdělávací aktivity. Od počátku roku 2011 tak SOCR ČR zahájil realizaci projektu „Komplexní program adaptability lidských zdrojů členů Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR v maloobchodě a službách v maloobchodě“, financovaného v rámci tohoto programu. V příštích třech letech SOCR ČR prostřednictvím tohoto projektu investuje téměř 40 milionů Kč z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR do vzdělávání zaměstnanců svých členských firem. Registrační číslo projektu:          CZ.1.04/1.1.06/52.00066 Částka dotace:                                 39 474 094,44 Kč Doba realizace projektu:             1. ledna 2011 až 30. září 2013 Projekt si klade za cíl položit základy sjednocení a nastavení určitého kvalifikačního standardu v odvětví maloobchodu. Během realizace projektu bude proškoleno přes 2 500 zaměstnanců zapojených členských firem SOCR ČR ve 20 standardizovaných vzdělávacích aktivitách, které mají národní charakter a využitelnost se zaměřením na rozvoj klíčových obecných (komunikační dovednosti, vedení obchodního jednání atp.) a odborných dovedností (hygienické minimum, zbožíznalectví atp.), které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce. Zvýšení a sjednocení základních kvalifikačních předpokladů zaměstnanců v maloobchodě bude mít pozitivní dopad na celé odvětví v střednědobém horizontu a na zapojené členské firmy prakticky okamžitě. Zapojené firmy díky proškolení pracovníků zvýší svoji konkurenceschopnost a pro jednotlivé účastníky budou nabyté dovednosti znamenat možnost lepšího uplatnění na trhu práce. Dle rozdělení podle pracovního zařazení budou realizovány tyto vzdělávací aktivity:

TOP management:

Střední management:

Majitelé/vedoucí/zástupci prodejen:

Komunikační dovednosti v práci manažera

Komunikační dovednosti v práci manažera

Efektivní komunikace a asertivní jednání v práci vedoucí(ho) prodejny FOOD

Podnikatelská etika a společenská odpovědnost firem

Obchodní jednání (se zaměřením na výběr dodavatelů a jednání s nimi)

Obchodní jednání (se zaměřením na výběr dodavatelů a jednání s nimi) FOOD

Motivace a hodnocení pracovníků

Výběr pracovníků, jejich motivace a hodnocení

Efektivní komunikace a asertivní jednání v práci vedoucí(ho) prodejny NONFOOD

Strategický marketing

Marketing v maloobchodu

Obchodní jednání (se zaměřením na výběr dodavatelů a jednání s nimi) NONFOOD

Profilace maloobchodní sítě (podle rozsahu)

Centrální nákup (centralizace a decentralizace nákupu sortimentu)

Zboží znalectví (FOOD)

 

Category Management

Hygienické minimum - organizace a řízení obchodních jednotek FOOD

 

 

Zboží znalectví (NONFOOD)

 

 

Hygienické minimum - organizace a řízení obchodních jednotek NONFOOD

 

 

Výcvik interních lektorů

Autor: Hanka Michovska

Ke stažení

info-na-web-o-projektu-52-unor-2011.doc DOC 11.02.2020 428.00 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard