Zpráva o činnosti Rady Svazu pro vzdělávání a poradenství (RVP)

Publikováno: 8. 12. 2010

Období:    9-10 / 2010

  Předseda RVP:            PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. Tajemník RVP:            Ondřej Hudi   Neformální vzdělávání (celoživotní učení):

  1. Národní soustava kvalifikací (NSK) – Svaz nadále spolupracuje s HK ČR v rámci projektu Národní soustavy kvalifikací 2 a postupně nominuje členy do Sektorové rady (SR) pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch a Sektorové rady pro obchod a marketing. Ustanovení SR by mělo proběhnout do konce roku 2010.
  2. V oblasti provádění zkoušek v rámci zákona 179/2006 Sb. byla uznána autorizovaným zástupcem pro provádění kvalifikací v oblasti obchodu pro Jihomoravský kraj členská firma Svazu. Další kraje jsou v jednání.
  Terciární vzdělávání (počáteční vzdělávání): 4. listopadu 2010 byl otevřen (již druhým rokem) první ročník programu „Manažer obchodu“. Tento tříletý studijní program byl akreditován jako bakalářské studium.
Projekty SOCR ČR: Projekt adaptability členů SOCR ČR. Dne 15. listopadu 2010 byly odevzdány podkladu MPSV k vydání Rozhodnutí o přidělení dotace. Registrační číslo:                                  CZ.1.04/1.1.06/52.00066 Název projektu:                                   Komplexní program adaptability lidských zdrojů členů Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR v maloobchodě a službách v maloobchodě Doba trvání projektu:                           33 měsíců Předpokládaný začátek projektu:         1/2011 Stručný obsah:                                     Projekt je zaměřen na rozvoj obecných dovedností (komunikační a manažerské dovednosti, vyjednávání) a odborných dovedností (hygienické minimum, zbožíznalectví atp.) Počet zapojených společností:              16 Celkové náklady projektu:                   39 474 094,44 Kč
V současné době Svaz realizuje následující projekty: a)      Registrační číslo:                                  CZ.1.04/1.1.02/23.00524 Činnost Svazu:                         žadatel Název projektu:                                              COOP - Všechno dobré - tvorba a realizace profesního, rozvojového a vzdělávacího programu pro zaměstnance spotřebních družstev Doba trvání projektu:                           8/2009 – 7/2011 Celkové náklady projektu:                   7 667 791,- Kč b)      Registrační číslo:                                  CZ.1.07/2.2.00/07.0179 Činnost Svazu:                         partner Název projektu:                                   Vzdělávání pro praxi – Rozvoj spolupráce mezi MZLU v Brně a podnikatelskou a veřejnou sférou Doba trvání projektu:                           1.11.2009 do 30.6.2011 Celkové náklady projektu:                   6 759 201,- Kč        

 

Autor: Hanka Michovska

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV