PROJEKT - Vytvoření informačního centra Hotelové školy Brno

Publikováno: 1. 11. 2010

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0041
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR je hrdým partnerem projektu. V rámci projektu vzniklo nové informační centrum skládající se z knihovny, počítačové studovny a studovny pro notebooky. V knihovně, která obsahuje odbornou literaturu pro vyučované předměty, ale také beletrii, jsou kromě výpůjčních služeb k dispozici i služby reprografické (tiskárna, kopírka, vazač pro kroužkovou vazbu, termovazač, laminovačka). Výpůjční služby jsou realizovány prostřednictvím výpůjčního modulu a online katalogu systému Clavius. Dále jsou to služby vzdělávací, které si kladou za cíl poučit studenty o tom, jak informační centrum funguje a jak se v něm mají orientovat, a služby propagační, které se zaměřují na tisk letáčků a informačních materiálů, aby se o informačním centru dozvěděla i širší veřejnost. V knihovně a studovně je k dispozici 20 počítačů s přístupem na internet. Ve studovně pro notebooky je k dispozici dvacet míst s přípojkami a wifi připojení k internetu. Projekt si klade za úkol usnadnit uživatelům přístup k potřebným a aktuálním publikacím a elektronickým informačním zdrojům a zlepšit čtenářskou a informační gramotnost uživatelů. Důraz je kladen na propojení studia s prací, kterou žáci absolvují v hotelech, cestovních kancelářích atp.  Ze strany SOCR ČR byly Hotelové škole poskytnuty kvalitní interní materiály relevantní pro oblast vzdělávání v cestovním ruchu a SOCR ČR slouží zejména jako zprostředkovat těchto materiálů studentům a pedagogům Hotelové školy. Zároveň byl poradcem při sestavování seznamu doporučené literatury, která byla nakoupena do nově vybudovaného informačního centra.
Autor: Ondřej Hudi

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard