Stanovisko SOCR ČR k návrhům nařízení vlády o minimální mzdě

Publikováno: 27. 10. 2004


Stanovisko SOCR ČR k návrhům nařízení vlády o minimální mzdě

Svaz obchodu a cestovního ruchu obdržel návrhy nařízení vlády, kterými se mění nařízení vlády č. 303/1995Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí

a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě vyjádření členů Svazu

Sdělujeme, že zásadněnesouhlasíme s navrhovanou výši minimální mzdy v částce Kč 7.352,-. Za optimální považujeme minimální mzdu ve výši Kč 7.000,-. Toto stanovisko je v souladu se stanoviskem ostatních zaměstnavatelských svazů - viz jednání pléna Rady hospodářské a sociální dohody ze dne 21.10.2004.

Vzhledem ke kumulativními nárůstu

min. mzdy v letech 1995-2004 (viz níže) nekoresponduje navrhovaný téměř 10-ti procentní nárůst min. mzdy a min.mzdových tarifů ani s vývojem produktivity ani s vývojem inflace v ČR.

Minimální mzda a její vývoj

Období

hod.

měs.

nárůsty

6.

12. 1995 - 31.12. 1997

13,60

2 500

1. 1. 1998 -

31.12. 1998

14,80

2650

6 %

1. 1. 1999 - 30.

06. 1999

18,00

3250

22,6%

1. 7. 1999 -

31.12. 1999

20,00

3600

10,8%

1. 1. 2000 - 30.

06. 2000

22,30

4000

11,1%

1. 7. 2000 - 31. 12.

2000

25,00

4500

12,5%

1. 1. 2001 - 31. 12.

2001

30,00

5000

11,1%

1. 1. 2002 - 31. 12.

2002

33,90

5700

14,1%

1. 1. 2003 - 31. 12.

2003

36,90

6200

8,8%

1. 1.

2004

39,60

6700

8,1%

Stále se zvyšující tlak na výš

minimálním mzdy bude nutit zaměstnavatele, aby se od systému mzdových tarifů

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV