Stanovisko SOCR ČR k návrhu Programu pro podporu tvorby nových pracovních míst nejvíce postižených nezaměstnaností

Publikováno: 10. 5. 2004

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR projednal návrh Programu pro podporu tvorby nových pracovních míst nejvíce postižených nezaměstnaností a na základě připomínek našich členů uvádíme následující připomínky:

 

1. odvětví obchodu a cestovního ruchu je i nadále jedním z odvětví, které dokáže vytvářet rychle nová pracovní místa s minimální investiční náročností. Návrh „programu“ však s touto schopností odvětví téměř nepočítá a nejsou v něm vytvořeny podmínky pro podnikatelské subjekty z obchodu a cestovního ruchu tak, aby tyto subjekty mohly mít přístup k navrhovaným podporám,

 

2. k bodu 2.5. a 2.10. – požadujeme, aby mezi specifické služby byly zařazeny i služby podle OKEČ 51 – maloobchod a 55 – pohostinství. Tyto nezbytně nutné služby za poslední roky v menších obcích téměř vymizely – zůstala řada uzavřených prostor, které lze opět zprovoznit,

 

3. k bodu 2.10. – centra zákaznické podpory – jejich další budování a rozvoj v dotčených regionech považujeme za neefektivní a to z následujícího důvodu: pokud v regionu nebudou fungovat základní služby občanské vybavenosti (maloobchod, pohostinství a související služby), lze těžko očekávat, že bude zapotřebí samostatné jednotky, odpovědné za řízení vztahů se zákazníky. Nehledě k tomu, že takovéto „centrum“ lze zřídit i u nově zřízeného obchodu či pohostinství.

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard