Stanovisko SOCR ČR k návrhu materiálu: Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání

Publikováno: 6. 9. 2004

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR obdržel v rámci meziresortního připomínkového řízení materiál: Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání. Na základě projednání s vybranými členy Svazu uvádíme následující:

 

- v rámci problematiky vzniku centrálních registračních míst (dále jen CRM) upřednostňujeme variantu zabezpečování projektu CRM živnostenskými úřady ve spolupráci s InMP,

 

- dále ještě navrhujeme hledat vhodné cesty spolupráce v rámci tohoto projektu CRM se zaměstnavatelskými svazy, které zastřešují jednotlivá odvětví národního hospodářství (mimo projekt InMP).

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV