Setkání členů k Národní soustavě kvalifikací, 21/6/2010

Publikováno: 27. 7. 2010

Svaz obchodu a cestovního ruchu ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání (NÚOV) a Ministerstvem školství, mládeže a telovýchovy ČR (MŠMT) připravil pro své členy setkání na téma: „Národní soustava kvalifikací NSK - perspektivní možnost kvalifikace zaměstnanců v malo/velko-obchodě“,  které se konalo 21. června 2010. Setkání se zúčastnili zástupci NÚOV, zástupce Odborového svazu pracovníků obchodu a zástupci SOCR ČR. Seminář byl určen především personálním pracovníkum členů SOCR ČR a dalším zájemcům o dané téma. Aktuálnost a zájem o toto téma dokládá hojná účast na setkání, zúčastnili se zástupci z osmnácti členských společností.

Z průběhu setkání: účastníci byli stručně seznámeni s činnostmi Svazu a s aktivitami Svazu v oblasti soustavy kvalifikací a spolupráce s NÚOV a MŠMT. Zástupci NÚOV (J. Strádal a Z. Husová) seznámili přítomné s Národní soustavou kvalifikací, její funkčností, s projekty NSK I a II, s webovými stránkami NSK, s jejich obsahem a možností jejich využití pro potřeby členů Svazu, byly přiblíženy možnosti zapojení se do různých fází projektu a využívání výstupu projektu. Informace o soustavě kvalifikací naleznete na následujícím odkazu www.narodni-kvalifikace.cz

SOCR ČR se do přípravy nové soustavy kvalifikací zapojil již v roce 2007 sestavením expertního týmu „prodavač“, jehož úkolem bylo navrhnout obsah úplné kvalifikace „specialista maloobchodu“ a dílčích kvalifikací „Pokladní, Skladník, Prodavač a Manažer prodeje“. Tyto kvalifikace byly ze strany MŠMT již schváleny a zájemci mohou u autorizovaných osob skládat zkoušky. Svaz nadále spolupracuje na tvorbě a realizaci projektu NSK II. Zájemci naleznou základní informace o NSK na následujícím odkazu: http://www.socr.cz/scripts/detail.php?id=5177&ev=2.

V příloze naleznete prezentaci NÚOV k soustavě NSK.

Autor: Ondřej Hudi

Ke stažení

clanek-k-setkani-210610.pdf PDF 29.11.2020 59.23 KB
nsk-socr.pps 04.12.2020 449.50 KB
clanek-k-setkani-210610.pdf PDF 29.11.2020 59.23 KB
nsk-socr.pps 04.12.2020 449.50 KB
clanek-k-setkani-210610.pdf PDF 29.11.2020 59.23 KB
nsk-socr.pps 04.12.2020 449.50 KB
clanek-k-setkani-210610.pdf PDF 29.11.2020 59.23 KB
nsk-socr.pps 04.12.2020 449.50 KB
clanek-k-setkani-210610.pdf PDF 29.11.2020 59.23 KB
nsk-socr.pps 04.12.2020 449.50 KB
clanek-k-setkani-210610.pdf PDF 29.11.2020 59.23 KB
nsk-socr.pps 04.12.2020 449.50 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV