Vzdělávací program MANAŽER OBCHODU 2010

Publikováno: 22. 7. 2010

- ucelený tříletý program celoživotního vzdělávání vhodný pro zvyšování kvalifikace managementu obchodních společností
MANAŽER OBCHODU byl vytvořen Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (FMV VŠE) ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR). Jde o ucelený tříletý program celoživotního vzdělávání vhodný pro zvyšování kvalifikace managementu obchodních společností.  Po ročním pilotním projektu byl celý bakalářský program schválen Vědeckou radou FMV VŠE a rektorem předán k posouzení Akreditační komisi ČR. V případě udělení akreditace by absolventi tříletého programu mohli získat titul bakalář – Bc. Dne 18. června 2010 byly předány certifikáty o úspěšném absolvování 20ti studentům prvního ročníku tohoto studijního programu z rukou děkanky FMV VŠE, prof. D. Zadražilové, a předsedy Rady vzdělávání a poradenství SOCR ČR, PhDr. L. Vomáčky.  Další ročník programu Manažer obchodu bude zahájen v září 2010, kdy bude otevřen jak nový první ročník, tak druhý ročník pro úspěšné absolventy ročníku předchozího i pro další zájemce.  Cílem programu je nabídnout pracovníkům, kteří již mají praxi v obchodních firmách, pochopení ekonomických kategorií a zasazení praktických zkušeností do širšího rámce. Studijní program kombinuje nezbytný obecně teoretický základ studia (ekonomie, statistika), podnikohospodářské discipliny (marketingové řízení, management, finanční řízení, obchodní právo, pracovní právo, manažerská informatika), bloky zaměřené na osobní rozvoj i specializovaný blok zaměřený na oblast retailingu (retail management, retail marketing, výzkum trhu). Výuka probíhá kombinovanou formou během deseti třídenních soustředění (pátek, sobota, neděle jednou za měsíc). Soustředění probíhá vždy k jednomu předmětu a je podpořeno e-learningovým studiem a multimediálními záznamy výuky, které slouží k zopakování obtížnějších pasáží.  Podrobnější informace o nabízeném programu naleznete v přiloženém dokumentu, v případě doplňujících dotazů neváhejte kontaktovat J. Stloukalovou z Manažerského institutu COOP (viz kontakt níže).  Ondřej Hudi 
manager pro projekty a vnitřní záležitosti 
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR  Kontaktní osoba vzdělávacího programu MO:
Jana Stloukalová
Manažerský institut COOP
Slavětínská 82
190 14 Praha 9 - Klánovice
stloukalova@micoop.cz
tel: +420 281 960 104
fax: +420 281 961 106
Autor: Ondřej Hudi

Ke stažení

program-manazer-obchodu---fmv-vse-a-socr---2010.doc DOC 30.11.2020 209.00 KB
manazer-obchodu-2010-11-i-rocnik---terminy.doc DOC 21.11.2020 37.00 KB
manazer-obchodu-2010-11-ii-rocnik---terminy.doc DOC 21.11.2020 38.00 KB
program-manazer-obchodu---fmv-vse-a-socr---2010.doc DOC 30.11.2020 209.00 KB
manazer-obchodu-2010-11-i-rocnik---terminy.doc DOC 21.11.2020 37.00 KB
manazer-obchodu-2010-11-ii-rocnik---terminy.doc DOC 21.11.2020 38.00 KB
program-manazer-obchodu---fmv-vse-a-socr---2010.doc DOC 30.11.2020 209.00 KB
manazer-obchodu-2010-11-i-rocnik---terminy.doc DOC 21.11.2020 37.00 KB
manazer-obchodu-2010-11-ii-rocnik---terminy.doc DOC 21.11.2020 38.00 KB
program-manazer-obchodu---fmv-vse-a-socr---2010.doc DOC 30.11.2020 209.00 KB
manazer-obchodu-2010-11-i-rocnik---terminy.doc DOC 21.11.2020 37.00 KB
manazer-obchodu-2010-11-ii-rocnik---terminy.doc DOC 21.11.2020 38.00 KB
program-manazer-obchodu---fmv-vse-a-socr---2010.doc DOC 30.11.2020 209.00 KB
manazer-obchodu-2010-11-i-rocnik---terminy.doc DOC 21.11.2020 37.00 KB
manazer-obchodu-2010-11-ii-rocnik---terminy.doc DOC 21.11.2020 38.00 KB
program-manazer-obchodu---fmv-vse-a-socr---2010.doc DOC 30.11.2020 209.00 KB
manazer-obchodu-2010-11-i-rocnik---terminy.doc DOC 21.11.2020 37.00 KB
manazer-obchodu-2010-11-ii-rocnik---terminy.doc DOC 21.11.2020 38.00 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV