Zájmy se lépe prosazují společně...

SOCR ČR: Růst kvality našich služeb závisí i na spolupráci s vládou a mírou regulací

Publikováno: 25. 3. 2010

Historicky první setkání se členy vlády ČR proběhlo 24.3.2010
Za částečnou satisfakci dosavadního nezájmu ze strany představitelů státu i legislativních orgánů považuje Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) historicky první setkání se členy vlády ČR, které proběhlo ve spolupráci a v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze, ve středu 24. března. Obchodníci a podnikatelé v cestovním ruchu tak mohli na tomto setkání na nejvyšší úrovni přednést své požadavky a postoje k možnému rozvoji maloobchodu a cestovního ruchu v ČR, který se podílí na tvorbě HDP a zaměstnanosti v naší zemi 16 procenty.

Fotografie ze setkání naleznete ZDE Právě proto je podle SOCR ČR nutné věnovat této oblasti větší pozornost než tomu bylo doposud. „Především je nutné podporovat konkurenceschopnost a celkový rozvoj malého a středního podnikání, které tvoří přes 90 procent z celkového počtu podnikatelských subjektů v těchto oborech,“ zdůrazňuje prezident SOCR ČR Zdeněk Juračka.

To připustil v průběhu setkání několikrát i premiér ČR Jan Fischer, který ve svém vystoupení uznal nejen význam obchodu a cestovního ruchu pro české národní hospodářství, ale konstatoval, že uvedená oblast nebyla obvykle v hledáčku zájmu exekutivy a státních institucí. Setkání se spolu s premiérem zúčastnil čtyři ministři vlády, a to ministr financí Eduard Janota, ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka, ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška a ministr zemědělství Jakub Šebesta. Přítomni byli i dva náměstci ministrů – za školství Petr Špirhanzl a za průmysl a obchod Erik Geuss.

Nosným tématem setkání, které se konalo i jako součást akcí k 20.výročí založení SOCR ČR, bylo nejen zvýraznit povědomí o pozici a roli obchodu, pohostinství a cestovního ruchu a prezentovat jeho potíže a požadavky, ale také demonstrovat připravenost podnikatelů v těchto oborech ke zkvalitnění jejich služeb a podpoře zaměstnanosti. K tomu však potřebují lepší a korektní podnikatelské prostředí, odstranění nadbytečné regulace a užší vzájemnou součinnost. „To, po čem voláme a kde skutečně potřebujeme spolupráci také s vládou ČR, je respekt k našemu podnikání a uznání jeho postavení a role ve společnosti,“ podotýká Zdeněk Juračka.

Jednání se dotklo celé řady konkrétních aktuálních problémů, počínaje dopady probíhající krize na odvětví včetně podmínek, které by ji podnikatelům pomohly překonat. Tématem byly i vztahy mezi dodavateli a obchodníky (nadbytečnost až škodlivost zákona o významné tržní síle a jejím zneužití byla několikrát zmiňována), slíbené, ale neuskutečněné snížení sazby DPH pro pohostinství či nutnost úpravy vízového styku s ruskými, popřípadě dalšími občany ze zemí bývalého Sovětského Svazu. Zazněla i ostrá kritika toho, že od roku 2004 není umožněn malým a středním podnikatelům v SOCR ČR přístup k evropským penězům z Operačního programu určenému na podporu malého a středního podnikání (OPPI), což obchodníci považují za zcela diskriminační.

Z reakcí členů vlády ale vyplynulo, že kabinet by mohl některé požadavky splnit. Ministr financí Eduard Janota například přislíbil přehodnocení struktury podnikatelů, kteří mohou využít podpory v rámci OPPI. „Pokud se ukáže, že v sousedních zemích maloobchod takové podpory čerpá, dá se to u nás změnit,“ uvedl Janota. Stejně tak ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška konstatoval, že letos poprvé vyčlenil jeho resort 100 milionů korun na podporu cestovního ruchu formou padesátiprocentního příspěvku na vytváření turistických příležitostí. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Erik Geuss také přislíbil revizi některých současných předpisů s cílem snížit nároky kladené tuzemskou legislativou na podnikatele včetně maloobchodu, které jdou nad rámec předpisů EU. Za obchodníky se také nepřímo postavil ministr zemědělství Jakub Šebesta, který odsoudil jakékoli praktiky očerňující kohokoli v trojúhelníku zemědělec – zpracovatel – obchodník.

SOCR ČR proto považuje setkání s vládou ČR za velmi přínosné a věří, že se po zásluze podařilo nejen upozornit na významné obory, ale i nastartovat novou tradici podobných diskuzí mezi podnikateli a vládou.

Další informace: Ing. Zdeněk Juračka, prezident SOCR ČR, +420 602 501 425 Vláda si od obchodníků nechala poradit, jak na krizi - článek na ČT24

Autor: Hanka Michovska

Ke stažení

tz-socr-cr-setkani-s-vladou-250310_1.doc DOC 21.08.2014 70.00 KB