Vzdělávání pro praxi – rozvoj spolupráce mezi MZLU v Brně a podnikatelskou a veřejnou sférou

Publikováno: 14. 6. 2010

Propojení požadavků studentů na praxi a zaměstnavatelů na praktikanty

Chtěli byste si své budoucí zaměstnance vybírat zdarma, snadno a rychle prostřednictvím on-line databáze? Chcete mít možnost ovlivnit úroveň znalostí a kompetencí absolventů? Chtěli byste si své budoucí zaměstnance bezplatně formovat a zaučovat již při jejich studiu?    Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (dále jen FRRMS) Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR a Regionální hospodářskou komorou Brno přicházejí s projektem Vzdělávání pro praxi. Realizací projektu bude vytvořen komplexní databázový systém, který slouží pro vyhledávání praxí jak ze strany firem, tak ze strany studentů. Díky projektu si budete moci vybrat studenta, který:
  • je možným novým zaměstnancem,
  • je časově flexibilní,
  • může pozitivně ovlivnit pracovní kolektiv firmy,
  • může zpracovat bakalářskou práci na téma zvolené firmou,
  • může nahradit práci zaměstnanců na dovolené, mateřské dovolené či v pracovní neschopnosti 
Zapojte se do realizace projektu prostřednictvím Portálu praxí a vyberte si svého praktikanta. http://is.mendelu.cz/praxe/ V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na člena realizačního týmu – Ing. Elišku Šindelářovou ( region.socr@dringbrno.cz )
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR je zapojen do projektu od listopadu 2009. Projekt řeší systémový nedostatek nízké úrovně komunikace a spolupráce mezi MENDELU a potenciálními zaměstnavateli jejích studentů. Díky projektu bude vytvořena elektronická on-line platforma (databáze) jak pro studenty, tak pro zaměstnavatele z regionu, díky níž dojde k relevantnímu propojení požadavků studentů na praxi a zaměstnavatelů na praktikanty. Velký přínosem projektu bude navazování dialogu mezi podnikatelskou a akademickou sférou, která povede k vytvoření báze spolupráce běžné v západních zemích, kde požadavky praxe jsou průběžně monitorovány a implementovány do vzdělávacích programů. Výstupem projektu bude revize kompetencí studentů získaných absolvováním předmětů na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií a zejména jejich ověření praxí, databáze profilů studentů a jejich kompetencí propojená na databázi zaměstnavatelů s jejich požadavky na praktikanty. SOCR ČR jako zástupce budoucích zaměstnavatelů absolventů školy je důležitým partnerem z podnikatelské sféry, který zná aktuální potřeby svých členů z hlediska požadavků na dovednosti budoucích zaměstnanců. Těmito znalostmi přispěje k optimalizaci vzdělávacího procesu školy a tedy k lepšímu uplatnění absolventů školy na trhu práce. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

 

Autor: Hanka Michovska

Ke stažení

projekt-mzlu-na-web.doc DOC 19.02.2020 111.50 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard