Kurz na novou klasifikaci a označování nebezpečností pro zdraví podle „evropská verze“ GHS = nařízení CLP.

Publikováno: 18. 1. 2010

22. – 23. 3. 2010 - Nebezpečné chemické látky a směsi - nařízení (ES) č. 1272/2008
Určen pro: pracovníky z firem (výrobce, dovozce, distributory a následné uživatele). Vhodné, aby účastníci měli alespoň základní znalost o současném způsobu klasifikace a označování.    Doba konání: 22. 3. 2010 registrace účastníků 9:00 hod. - 9:30 hod.; přednášky 9:30 hod. - 16:00 hod.  23. 3. 2010  přednášky 9:00 hod. - 15:00 hod.    Místo konání: Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, budova č. 23, posluchárna v přízemí, zasedací místnost č. 5   Obsah kurzu: ·        základní informace o nařízení (ES) č. 1272/2008, jednotlivé hlavy nařízení  ·        přílohy I - VII nařízení (stručné přiblížení)   ·        klasifikaci a označování látek a směsí – jednotlivé třídy nebezpečností pro zdraví (např. akutní toxicita včetně použití vzorce; žíravost/dráždivost pro kůži; vážné poškození očí/podráždění očí; senzibilizace a další třídy)   ·        porovnání se současnou klasifikací z hlediska účinků zdraví (vyhláška č. 232/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)  ·        porovnání s klasifikací nebezpečností pro zdraví podle systému GHS Spojených národů (UN)  ·        procvičení/příklady nové klasifikace a označování nebezpečností pro zdraví      Přednáší: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. a MUDr. Miroslava Hornychová, CSc. (obě SZÚ) Počet účastníků kurzu je omezen na maximálně 25 a minimálně 15. Cena kurzu: 3000,- Kč (zahrnuje kromě účasti na semináři také pracovní materiál a občerstvení) Po přihlášení obdrží účastníci nejdříve během ledna 2010 fakturu (s číslem účtu i variabilním symbolem). Poplatek je třeba zaslat před účastí na kurzu. Při neúčasti se poplatek nevrací. Kontaktní osoba: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.;  ztravni@szu.cz ,  tel: 267 082 673 (popř. na sekretariát centra 267 082 759 nebo 267 082 658) Státní zdravotní ústav (SZÚ) Centrum odborných činností v OPVZ Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 www.szu.cz
Podrobnosti naleznete v příloze
Autor: Hanka Michovska

Ke stažení

program_firmy_clp_10brezen.doc DOC 04.12.2020 487.50 KB
program_firmy_clp_10brezen.doc DOC 04.12.2020 487.50 KB
program_firmy_clp_10brezen.doc DOC 04.12.2020 487.50 KB
program_firmy_clp_10brezen.doc DOC 04.12.2020 487.50 KB
program_firmy_clp_10brezen.doc DOC 04.12.2020 487.50 KB
program_firmy_clp_10brezen.doc DOC 04.12.2020 487.50 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV