COOP – Všechno dobré

Publikováno: 13. 10. 2009

Tvorba a realizace profesního, rozvojového a vzdělávacího programu pro zaměstnance spotřebních družstev

Žadatel

 • Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky

Realizace projektu

 • 8/2009 – 07/2012

Číslo projektu

 • CZ.1.04/1.1.02/23.00524

Cíl projektu

 • Zavedení uceleného systému celoživotního vzdělávání zaměstnanců v maloobchodě vybraných spotřebních družstev

 • Rozvoj účastníků aktivit v obchodních, komunikačních a specifických seminářů, jako například

 • Udržení a rozšíření kvalifikace zaměstnanců z řad cílových skupin

 • Zvýšení udržitelnosti zaměstnání a zaměstnanosti na trhu práce cílových skupin projektu

 • Podpora a zvýšení konkurenceschopnosti české maloobchodní sítě (vybraných spotřebních družstev)

Popis projektu

Obsahem projektu je vytvoření komplexního odborného vzdělávání zaměstnanců maloobchodu ve vybraných spotřebních družstvech, konkrétně na pracovních pozicích prodavač/ky, prodavač/ky ve věku 50+, zástupce vedoucí/ho, vedoucí/ho prodejny a instruktor/a. Aktivitami projektu bude tedy vytvoření a následná aplikace podnikového vzdělávacího programu pro uvedené cílové skupiny zaměstnanců. Projekt reaguje na měnící se podmínky trhu maloobchodu, na potřebu efektivního vedení prodejen, potřebu odstranění bariér ve využívání informačních a komunikačních technologií (ICT), na potřebu snížení negativního dopadu případných restrukturalizačních kroků na lidské zdroje a na potřebu vytvoření fungujícího článku pro přenos znalostí ze vzdělávání do praxe. Cíle projektu vycházejí z podporovaných aktivit OP LZZ, hlavním cílem je zavedení uceleného systému celoživotního vzdělávání zaměstnanců maloobchodu zapojeným spotřebních družstev. Cíle projektu budou naplňovány prostřednictvím odborných seminářů, školení ICT, obchodních, manažerských a lektorských tréninků, tréninkových workshopů, průřezových seminářů. Tréninku na pracovišti, pomocí výukového deníku a tutora, metodických materiálů, pracovních listů pro účastníky a vytvoření elektronického prostředí pro podporu výměny zkušeností (e-development).

Webová stránka projektu

www.vsechnodobre.cz/

www.esfcr.cz

Kontaktní osoba

Ondřej Hudi

projekty, vnitřní záležitosti

tel.: +420 224 805 158

fax.: +420 224 230 606

hudi@socr.cz  

 

Ke stažení

logo_13.jpg JPG 20.02.2020 54.93 KB
logo_15.jpg JPG 20.02.2020 49.49 KB
coop_vsechno_dobre_esf_eu_oplzz_cervena_vertikal.jpg JPG 20.02.2020 81.83 KB
logo_17.jpg JPG 20.02.2020 50.58 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV
 • Mastercard