Spotřebitelské ceny do března 2004

Publikováno: 9. 4. 2004

V této části informačního servisu jsou poskytovány základní údaje o vývoji indexů spotřebitelských cen vždy za uplynulý měsíc, proti stejnému období předchozího roku a v podobě míry inflace (podílu klouzavých průměrů posledních a předchozích 12 měsíců). Základní údaje o vývoji spotřebitelských cen jsou doplňovány o informace o vývoji cen v hlubší struktuře těch položek, které jsou významné na vnitřním spotřebitelském trhu. Rovněž tak jsou zahrnovány komparace vývoje cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a spotřebitelských cen zejména potravinářského zboží a další cenové údaje (např. PHM, významných tržních služeb) vč. harmo-nizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) zemí EU. Dalším doplňkem jsou aktuální ceny pohonných hmot a také vývoj cen ve vybraných tržních službách

Poslední zaznamenaný vývoj indexu spotřebitelských cen za březen 2004 je doložen tímto rozkladem (ukazuje míru tržních a administrativních vlivů na dosažený index):

Přírůstek indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci v %

+ 0,089

v tom: vliv změn regulovaných cen, daňových úprav a jiných administrativních opatření
sezónní vliv
jádrová inflace (po sezónním očištění)


+0,007
0,179
+ 0,261

Spotřebitelské ceny se v březnu meziměsíčně zvýšily o 0,1 %. Meziměsíční růst cen ovlivnilo hlavně zvýšení cen pohonných hmot a v některých dalších oddílech spotřebního koše. Ceny potravin stouply meziměsíčně jen mírně vlivem cen mléčných výrobků, zeleniny a ovoce. Rostly rovněž ceny v závodním stravování a ceny piva v restauracích Souhrnně ceny zboží stouply o 0,2 %, ceny služeb byly stabilní.

V meziročním porovnání vzrostly ceny v březnu 2004 proti březnu 2003 o 2,5 %. Zrychlení meziročního růstu se vedle bydlení projevilo hlavně v potravinách, dopravě, ve veřejném stravování a ubytování a v ostatních službách a zboží. Z potravin byly proti roku 2003 vyšší hlavně ceny pekárenských výrobků a obilovin, masa, některých mléčných produktů, vajec, olejů a tuků, ovoce, zeleniny a brambor. Nejvyšší cenový růst pokračoval v telekomunikačních a poštovních službách. Dlouhodobě se snižovaly ceny odívání, domácích potřeb, mobilních telefonů, elektronických zařízení.  Ceny zboží úhrnem meziročně vzrostly o 1,6 % a ceny služeb o 4,0 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců (proti průměru předchozích 12 měsíců) byla v březnu 0,8. %, t. j. o 0,3 p. b. více než v únoru..

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) zemí EU dosáhl v únoru 2004 podle předběžných údajů 1,5 %,  t. j. oproti lednu zpomalení o 0,3 p. b. Ke zpomalení cenového růstu došlo u většiny členských zemí EU. V přistupujících zemích došlo naopak k mírnému zrychlení nebo ke stabilitě cenového vývoje. V ČR dosáhl v únoru meziroční přírůstek HICP stejně jako v lednu 2,0 %. Odhad meziročního HICP pro eurozónu za březen 2004 činí 1,6 %.

Tabulky:

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV