Zahraniční obchod v únoru 2004

Publikováno: 26. 3. 2004

V únoru 2004 bylo v zahraničním obchodě dosaženo mimořádných výsledků, nejenže se vývoz meziročně zvýšil o 18,4 % a dovoz o 12,8 %, bylo dosaženo nejvyšší měsíční aktivum v obchodní bilanci – 3.6 mld. Kč – za posledních deset let.. Vlivem posilování koruny vůči dolaru rostl výkon zahraničního obchodu v dolarovém vyjádření rychleji, naopak v eurech byly dynamika nižší než v korunách:

v mil.b.c. FOB/FOB

Únor 2004

Dovoz

Vývoz

Bilance

i D 03/02

i V 03/02

Rozdíl B

121 471

125 067

3 596

112,8

118,4

5 906

USD

4 675

4 813

138

127,5

133,8

208

EUR

3 697

3 806

109

108,6

114,0

174

i D 03/02 = index dovozu 2003/2002; i V 03/02 = index vývozu 2003/2002; rozdíl B =  meziroční zvýšení (-)  nebo snížení (+) schodku obchodní  bilance

V únoru se zlepšila jak bilance obchodu se zpracovatelskými výrobky, tak bilance obchodu s primárními výrobky. Růst vývozu byl ovlivněn především vyšším vývozem telekomunikačních zařízení, strojů a zařízení pro průmysl, kovových výrobků, elektrických přístrojů a spotřebičů. Na růstu dovozu se podílel hlavně vyšší dovoz kovoobráběcích strojů, léčiv a farmaceutických výrobků a zařízení telekomunikací. Na příznivém vývoji měl se podílel vývoz po aktivním zušlechtění s jeho kladným saldem. Z teritoriálního hlediska nejvíc e vzrostlo aktivum s evropským,i státy, hlavně s Německem, Slovenskem, Rakouskem a Spojeným královstvím.

Za leden a únor dohromady vzrostl vývoz meziročně o 8,7 % a dovoz o 5,9 %. Bilance přešla z lednového pasiva (2,5 mld. Kč) do aktiva 3,4 mld. Kč

Významným faktorem vnějších ekonomických vztahů jsou trvale ceny dovozu a vývozu zboží. V lednu 2004 ceny dovozu meziročně klesly stejně jako v prosinci 2003 o 0,3 %, ceny vývozu dále rostly, a to o meziročně o 2,1 %, proti prosinci 2003 o 0,7 %. Směnné relace pokračovaly v příznivých hodnotách a dosáhly meziročně hodnoty 102,4 %., což byl nejlepší výsledek od června 2002.

Tabulky k zahraničnímu obchodu

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV