Konjunkturální průzkum ČSÚ – březen 2004

Publikováno: 26. 3. 2004

Saldo souhrnného indikátoru důvěry se v březnu 2004 oproti únoru mírně zvýšilo, a to jak vlivem indikátoru důvěry podnikatelů (hlavně v průmyslu), tak i spotřebitelů, i když spotřebitelské hodnocení bylo hluboko pod úrovní března 2003 (viz segment „spotřebitelský barometr“) .

V průmyslu (celkem 944 respondentů) hodnotilo v březnu svoji situaci jako dobrou 34 % (v únoru 33 %), jako uspokojivou 62 % (62 %) a jako špatnou 4 % (4%). Hodnocení je příznivé zejména v dlouhodobém srovnání. Pro příští tři měsíce očekávají respondenti zrychlení výrobní činnosti (růst salda o 12 bodů) a neměnný vývoj zaměstnanosti. Pro příštích 6 měsíců se očekává zlepšení ekonomické situace (růst salda) o 9 bodů). Celkově se indikátor důvěry v průmyslu se oproti lednu zvýšil a v meziročním srovnání s březnem 2003 byl o 4 body vyšší.

Ve stavebních podnicích (463 respondentů) se v březnu (po sezónním očištění) udrželo dobré hodnocení, ekonomické situace z předchozích období, i když oproti únoru došlo ke snížení. Pro příští tři měsíce respondenti očekávají neměnnost zaměstnanosti. Celkový indikátor důvěry ve stavebnictví v březnu 2004 oproti únoru mírně poklesl.

Respondenti z obchodu (327 respondentů) zhodnotili ekonomickou situaci svého podniku v březnu 2004 z 34 % (25 %) jako dobrou, ze 64 % (73 %) jako odpovídající sezóně a ze 2 % (2 %) jako špatnou, což proti únoru znamená růst salda o 9 bodů.  Respondenti signalizovali neměnnost zásob. V příštích šesti měsících 56 % (69 %) respondentů očekává neměnnost ekonomické situace, 26 % (26 %) očekává růst a zbývajících 6% (5 %) očekává zhoršení. Celkový indikátor důvěry v obchodě oproti únoru vzrostl, což je paradoxní se spotřebitelským hodnocením vč. nákupních záměrů domácností (viz segment „spotřebitelský barometr).  

Ve vybraných odvětvích služeb (759 respondentů) hodnotilo v březnu 61 % (66 %) respondentů svoji ekonomickou situaci jako dobrou, 38 % (33 %) jako odpovídající sezóně. Růst poptávky očekávalo 38 % (33 %) respondentů, neměnný vývoj 57 % (54 %) respondentů a 5 % (13 %) pokles, což bylo proti únoru zlepšení. Neměnnost ve vývoji cen očekávalo 75 % (72 %) respondentů, růst cen 18 % (24 %) a 7 % (4 %) pokles. Celkový indikátor důvěry ve vybraných odvětvích služeb mírně poklesl.

Za výzkum mezi spotřebiteli zahrnuje šetření ČSÚ, vybrané složky spotřebitelského barometru GfK Praha, podle kterých indikátor spotřebitelské důvěry sice mírně za březen stoupl, ale byl hluboko pod úrovní před rokem, resp. i před půl rokem. (Blíže lze čerpat výsledky Spotřebitelského barometru GfK za březen 2004 ze zvláštního segmentu tohoto statistickoekonomického servisu SOCR ČR. Celkový indikátor spotřebitelské důvěry CCI prezentovaný GfK, Praha  poklesl v březnu 2004 na druhou nejnižší hodnotu za poslední 4roky, tj.  na hodnotu 41,3)

Poznámka: Indikátory důvěry jsou číselně konstruovány jako průměry vážených konjunkturálních sald. Saldo je rozdíl mezi odpověďmi ve variantách růst ( + ) a pokles ( - ) vyjádřený v procentu. V průmyslu jde o saldo ze tří ukazatelů (hodnocení poptávky, zásob hotových výrobků a očekávaný vývoj výrobních činností), ve stavebnictví se jedná o 2 ukazatele (hodnocení poptávky, očekávaný vývoj zaměstnanosti), v obchodě a pohostinství jde o tři ukazatele (hodnocení ekonomické situace, stav zásob a očekávaný vývoj ekonomické situace). Číselné vyjádření v % saldech vystihuje následující tabulka: (metodické podrobnosti lze čerpat na www. czso.cz)

 

2003

2004

SALDA v %

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

průmysl

4

9

5

4

0

0

- 1

7

6

3

2

7

8

stavebnictví

-7

-8

-7

- 7

- 5

- 4

- 7

- 7

- 10

- 7

- 4

-5

- 7

obchod

18

16

14

16

20

23

21

23

20

21

13

13

18

služby

41

44

41

43

39

42

40

40

49

32

35

38

36

Podnikatelé celkem

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV