Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2005

Publikováno: 4. 5. 2006

Nová publikace NÚOV: Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2005

V rámci systémového projektu ESF „Vzdělávání - Informace - Poradenství - VIP Kariéra“ připravuje Národní ústav odborného vzdělávání soubor analytických studií, které se zabývají problémy přechodu absolventů škol na trh práce a jejich situací na něm. Výsledky těchto prací mají sloužit pracovníkům ministerstev - zejména MŠMT a MPSV, úřadům práce, orgánům krajů, zástupcům zaměstnavatelů a dalším sociálním partnerům pro informaci o těchto problémech, dále při kariérovém poradenství ve školách, v informačních a poradenských střediscích Úřadů práce i v dalších poradenských systémech.

Jedna z těchto studií byla připravena v rámci projektu: Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků personálních agentur.

Tato publikace poskytuje důležité informace jednat o struktuře volných pracovních míst inzerovaných ve vybraných mediích, tj. o hledaných povoláních, kvalifikacích a kompetencích, jednak o informacích pracovníků personálních agentur o požadavcích zaměstnavatelů a jejich přístupu k absolventům škol.

Publikace by měla posloužit k bližšímu seznámení se současnými potřebami zaměstnavatelů a s možnostmi uplatnění absolventů škol na trhu práce.

Pro vaši informaci ještě uvádíme, že publikace (i mnohé další) jsou ke stažení na www.nuov.cz a na webových stránkách www.karieroveporadenstvi.cz

Autor: testt testt

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV