Bezpečnost výrobků v Evropě: postup nápravných opatření včetně stažení z oběhu

Publikováno: 17. 3. 2006

Jste-li výrobcem nebo distributorem spotřebitelských produktů, které jsou na trhu v Evropské unii (EU), tato příručka vám obecně poradí v tom, co byste měli udělat v případě, že máte důkazy, že jeden z vašich výrobků může být nebezpečný. Jedná se o dobrovolný postup provádění nápravných opatření pro bezpečnost výrobků, který podporují orgány dozoru nad trhem v členských státech a spotřebitelské a obchodní organizace v EU. Výrobci a distributoři jsou při provádění nápravných opatření vyzýváni k tomu, aby se radili a spolupracovali s orgány v členských státech, a aby přitom dodržovali všechny prováděcí vyhlášky tam, kde existují. Mezi členskými státy mohou existovat rozdíly v podmínkách, postupech a požadavcích pro tato opatření. Tento postup se zaměřuje zejména na vedoucí pracovníky, kteří jsou odpovědní za kontrolu jakosti, právní záležitosti a styk s veřejností a podniky. Organizace by měly mít svůj vlastní zdokumentovaný postup pro provádění nápravných opatření, aplikovatelný na jejich vlastní poměry.
Autor: admin admin

Ke stažení

bezp_v_robk_-p__ru_ka_EU.pdf PDF 17.04.2021 1.52 MB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV