Cestovní ruch: Rekordní rok 2017 ve znamení příznivé ekonomické situace v  ČR a bohaté klientely z Asie

Publikováno: 12. 2. 2018

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních České republiky převýšil loni dvacetimilionovou hranici. Proti roku 2016 šlo o nárůst +9,1 %. Sílí zejména příjezdy z Asie a Ruska, přes třetinu návštěvnosti však tvoří hosté ze sousedních zemí, pětinu z Německa.

Celkový nárůst počtu hostů hromadných ubytovacích zařízení v ČR (+9,1 % y/y) se loni dělil zhruba stejně mezi domácí hosty (rezidenty) s  přírůstkem +9 % y/y a nepatrně vyšší dynamiku v případě hostů zahraničních (nerezidentů) s +9,2 % y/y. Byl vyšší než v roce 2016 (graf 1), kdy činil +6,9¨%, ale nižší než v roce 2015 (+10,3 %), kdy posunula dynamiku nad desetiprocentní hranici především velká chuť Čechů cestovat a užívat si tuzemskou dovolenou po předchozích slabých letech recese a jejího doznívání (rok 2015 totiž ukázal zvýšení počtu domácích hostů hromadných ubytovacích zařízení v ČR o 13 %, zatímco zahraničních pouze o 7,5 %). Proporce počtů domácích a zahraničních návštěvníků vposledních pěti letech jsou patrné v grafu 2 (rozdíl mezi ubytovanými cizinci a domácími hosty byl nejvyšší za poslední tři roky).

Co se struktury zahraniční klientely českých hromadných a ubytovacích zařízení týká (graf 3), z porovnání loňského a předloňského roku je vidět silný růst podílů návštěvníků z Asie a také Ruska, které modifikují podíly ostatních zemí (u 33 zemí tím jejich podíl na návštěvnosti stagnoval, u 17 klesl). Podíl hostů z  Ruska stoupl na 5,8 % z  celkového počtu zahraničních návštěvníků ubytovaných v  hromadných zařízeních ČR – v roce 2016 činil 4,4 %, nově tak odtud přijelo přes 143 tis. osob. Podíl hostů z Číny se zvýšil na 4,8 % z 3,8 % v roce 2016 (nově +359 tis. osob). Dále pak stouply podíly už jen tří zemí, a i tak velmi mírně (Tchaj-wan na 1,6 % z  1,5 %, tj. +143 tis. osob, Ukrajina na 1,5 % z 1,3 %, tj. +121 tis. osob a Indie na 0,8 % z  0,7 %, tj. +68 tis. osob). Růst turismu v těchto zejména asijských zemích projevující se ve vyšší návštěvnosti České republiky je zřejmým dokladem rostoucí vrstvy bohatších, která si může dovolit cesty do vzdálených destinací.

Celkově však počtům ubytovaných hostů v hromadných zařízeních ČR dominují stále návštěvníci z Německa (graf 3), kterých byly téměř dva miliony (1 955 tis), ale jejichž podíl i přes meziroční nárůst o 74 tisíc osob klesl pod pětinovou hranici (na 19,2 % z  20,2 % v roce 2016). Přes půl milionu návštěvníků přijelo dále také ze Slovenska, Ruska, Polska a USA, jejich počty s výjimkou hostů z USA meziročně stouply. Největší poklesy počtu hostů hromadných ubytovacích zařízení České republiky v řádu tisíců zaznamenaly v roce 2017 země jako Turecko, Srbsko, ale i Spojené království, poklesy v řádu stovek osob pak zejména Austrálie, Chorvatsko, Lucembursko a africké země (kromě JAR).

Jak již bylo zčásti zmíněno, zeměmi, odkud přibylo do hromadných ubytovacích zařízení v ČR meziročně nejvíce hostů, bylo Rusko (+35 % na 551 tis. osob), Čína (+38 % na 492 tis. osob) a Jižní Korea (+28 %, tj. +92 tis. na 417 tis. osob).

Přes rekordní rok v několika směrech se však ani loni nepodařilo zastavil relativní krátkodobost pobytů. Klesající, resp. stagnující počet nocí, které návštěvníci v průměru stráví v hromadných ubytovacích zařízeních ČR, dokresluje číslo 2,74 u hostů z tuzemska a 2,58 u hostů ze zahraničí, celkově tedy v průměru 2,66 přenocování na jednoho hosta, který navštívil hromadná ubytovací zařízení České republiky. Přitom v roce 2016 vykázali návštěvníci z celkem osmi zemí ubytování delší než tři noci dny, loni však jen pět zemí – nejdéle pobyli podle této charakteristiky v ČR hosté ze Saudské Arábie (v průměru 5,9 nocí), z Ruska (4,67), z Izraele (3,73), z  Malty (3,67) a z Kypru (3,04 přenocování v  hromadných ubytovacích zařízení České republiky).  

Údaje z loňského roku pokud jde o cestovní ruch na území České republiky vykazovaný podle oficiálních statistik opravňují k úvaze, že toto odvětví služeb si svůj podíl na přidané hodnotě české ekonomiky za rok 2017 – i při jejím silném růstu, který při dominanci temp v průmysl relativizuje proporce ostatních odvětví – přinejmenším udrželo.

Graf 1: Meziroční změny počtu ubytovaných domácích (rezidentů) a zahraničních hostů (nerezidentů) v hromadných ubytovacích zařízeních ČR (v % y/y)

Graf 1_Mezirocni zmeny poctu ubytovanych domacich a zahranicnich hostu.jpg

Pramen: ČSÚ, vlastní propočty

 

Graf 2: Počty ubytovaných domácích (rezidentů) a zahraničních hostů (nerezidentů) v hromadných ubytovacích zařízeních ČR (v osobách)

Graf 2_Pocty ubytovanych domacich a zahranicnich hostu v procentech.png

Pramen: ČSÚ

 

Graf 3: Pořadí zemí podle podílů návštěvníků ze zahraničí v hromadných ubytovacích zařízeních ČR v roce 2017 (v % celkového počtu nerezidentů)

Graf 3_Poradi zemi podle podilu navstevniku ze zahranici v hromadnych ubytovacich zarizenich CR v roce 2017.png

Pramen: ČSÚ, vlastní propočty

Zdroj: SOCR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard