Cestovní ruch: Lidé v ČR mají stále více peněz na cestování. V zahraniční klientele posilují turisté z Asie.

Publikováno: 11. 2. 2019

Cestovní ruch v České republice opět láme rekordy, jak potvrdila data ČSÚ za rok 2018. Hromadným ubytovacím zařízení m výrazně stoupla obsazenost. Navštívilo je o 1,3 mil. hostů víc než před rokem, čímž počet návštěvníků dosáhl 21,3 mil. osob. Na meziročním přírůstku o 6,4 % se podíleli zahraniční hosté dynamikou +4,7 % y/y, rychleji však rostly počty domácích hostů (+8,1 % y/y). Dohromady se tak počty návštěvníků z ČR a z ciziny vyrovnaly (po 10,6 mil. osob). Pokračující pozitivní vývoj cestovního ruchu je dán dobrou finanční situací českých domácností a změnami ve struktuře příjezdů s posílením bohatých zahraničních návštěvníků z Asie.

Celoroční výsledek umocnilo i loňské poslední čtvrtletí, kdy oproti předchozím třem měsícům meziroční tempo návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení v České republice zrychlilo. Obrátilo se tak trendové slábnutí dynamiky patrné po měsících (graf 1).  

Obsazenost hotelů a podobných ubytovacích zařízení podle čistého využití lůžek (47,2 %) byla v loňském čtvrtém čtvrtletí nejvyšší ze všech posledních čtvrtletí z období počínaje rokem 2012. Fakt, že přijíždějí bohatší hosté, je zřetelný v tom, že obsazenost pěti- a čtyřhvězdičkových hotelů (66,9 %, resp. 57,4 %) je významně vyšší než u ostatních zařízení (u tříhvězdičkových hotelů 43,6 % a ostatních hotelů a penzionů 31,1 %). Právě tento vysoký standard ubytování ovlivnil, že obsazenost byla v posledním kvartále nejvyšší ze všech čtvrtých čtvrtletí od doby, kdy ČSÚ tuto statistiku sleduje (a opět díky rekordům pěti- a čtyřhvězdičkových hotelů, neboť ve zbytku hromadných ubytovacích zařízení byla naopak obsazenost příznivější v posledním čtvrtletí 2017).

Zmíněné číslo o čistém využití lůžek hotelů a podobných ubytovacích zařízení za celou ČR je významně zvýšeno jejich obsazeností v Praze (67 %) a Karlovarském kraji (56,3 %), která je oproti jiným krajům výrazně nadprůměrná (graf 2).  Charakter těchto destinací je totiž „nesezónní“ (jsou navštěvovány zhruba stejně intenzivně v každém čtvrtletí). To nelze říci o jiných českých krajích, které jsou ze své podstaty vlivem přírodních podmínek zpravidla sezónou podmíněny (horské regiony v zimě, ale i v létě, rekreační místa s vodními plochami během léta).

V roce 2018 pokračoval masivní příliv turistů z velkých asijských zemí – hostů z Číny přibylo o více než čtvrtinu (26,5 % y/y na 620 tisíc), z Indie a Japonska o více než desetinu (12,5 % na 96 tis., resp. +12,7 % na 130 tis.).  Významný byl i přírůstek turistů z Tchaj-wanu (+11,9 % na 184 tis. oso). Naopak počet návštěvníků z Jižní Koreje (416 tis.) a zbytku ostatních asijských zemí (263 tis.) meziročně pouze stagnoval.

Do budoucna lze odhadovat, že zpomalování globálního ekonomického růstu může zasáhnout i dynamiku cestovního ruchu v České republice. I když zpomalení tempa návštěvnosti nebude výrazné – neoslabí zřejmě zájem bohaté asijské klientely -, je z předchozích zkušeností vidět, že šetřit se začíná na věcech „zbytných“, mezi něž patří i výdaje na cestování (např. v letech 2013 a 2014 rostla zahraniční návštěvnost českých hromadných ubytovacích zařízení jen o 2,7 %, resp. 3,1 % ročně). Naopak silný růst mezd v ČR zřejmě chuť lidí navštěvovat zajímavá místa vlastní země nikterak významně nepotlačí.

Graf1-Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v ČR podle počtu hostů.jpg

Graf2 - Čisté využití lůžek hromadných ubytovaích zařízení v krajích a v ČR celkem.jpg

Graf3 - Vývoj počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR a jejich nominální tržby.jpg

Počet přenocování hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně zvýšil o 3,1 %, v tom domácích návštěvníků o 5,5 % a zahraničních o 1,4 %. Celkově se v tomto období ubytovalo o 5,9 % více hostů. Poptávka u domácí klientely se zvýšila o 6,9 %, zájem ze zahraničí byl o 5,1 % vyšší.

Za celý rok 2018 hromadná ubytovací zařízení vykázala znovu historický rekord v počtech příjezdů i přenocování. Hostů se ubytovalo více než 21 milionů a v hromadných ubytovacích zařízeních strávili přes 55 milionů nocí.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 4. čtvrtletí loňského roku 10,8 milionu, tedy o 3,1 % více než ve stejném období předchozího roku. Domácí klientela navýšila v ubytovacích zařízeních počet nocí o 5,5 %. Počet přenocování zahraničních hostů se zvýšil o 1,4 %. V hotelech se počty přenocování meziročně zvýšily o 2,4 % a v penzionech o 10,9 %. V regionálním členění růst vykázala ubytovací zařízení ve všech krajích kromě Pardubického a Královéhradeckého kraje. Nejvíce se dařilo provozovatelům ve středních Čechách, kde se meziročně počet nocí zvýšil o 11,7 %. Dvojciferného růstu dosáhla ubytovací zařízení také v Plzeňském a Ústeckém kraji.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 4,5 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 5,9 %. Počet rezidentů vzrostl o 6,9 % a nerezidentů o 5,1 %. Nejvíce hostů (1,7 milionu) se ubytovalo ve čtyřhvězdičkových hotelech, o 7,0 % více než v předchozím roce. Do tříhvězdičkových hotelů přijelo 1,3 milionu turistů, což představovalo zvýšení o 5,4 %. Penziony hlásily 8,6% navýšení a 420 tisíc návštěv. Regionálně návštěvnost poklesla pouze na Pardubicku, o 6,9 %. Na opačném konci žebříčku byl zájem o ubytování ve Středočeském (+13,6 %), Jihočeském (+11,3 %) a Moravskoslezském kraji (+11,0 %).

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo z Německa. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo bezmála půl milionu, což bylo o 4,0 % více než ve 4. čtvrtletí 2017. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili hosté ze Slovenska se 184 tisíci příjezdy, což představovalo zvýšení o 10,2 %. Na třetím místě se umístili turisté z Číny (+26,3 %). Počty hostů z Ruské federace již tři čtvrtletí v řadě klesaly.

Vývoj v roce 2018

Počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2018 dosáhl 21,3 milionu, bylo to o 1,3 milionu více než v roce 2017. Relativně to představovalo nárůst o 6,4 %. Domácích i zahraničních hostů se ubytoval takřka stejný počet, 10,6 milionu. Meziročně se domácí návštěvnost zvýšila o 8,1 %, zahraniční o 4,7 %. V loňském roce došlo také k překonání 55 milionů přenocování. Celkový počet nocí strávených hosty v hromadných ubytovacích zařízeních se vyšplhal na 55,5 milionu, což bylo o 2,3 milionu (+4,3 %) více než v roce 2017.

Takřka ve všech krajích republiky se meziročně zvýšila návštěvnost z hlediska počtu příjezdů i přenocování. Pouze na Pardubicku došlo k poklesu počtu ubytovaných hostů i nocí o 1, resp. 0,6 %.

Zahraničních návštěvníků přijelo za celý loňský rok o 550 tisíc více než v roce předchozím. Nejdůležitější zdrojovou zemí stále zůstalo Německo, odkud přijely v roce 2018 celkem 2 miliony ubytovaných hostů (+3,6 %). Druhé v pořadí bylo Slovensko se 735 tisíci příjezdy (+7,8 %) a na třetí příčce se udrželo Polsko, odkud přijelo 620 tisíc hostů (+7,8 %). Dynamika vývoje počtů příjezdů z Číny (+26,5 %) je  z TOP 10 zemí nejvyšší.

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard