Český systém kvality služeb

Publikováno: 6. 11. 2018

Český systém kvality služeb (ČSKS) uděluje certifikáty a značku kvality „Q“ hotelům, restauracím, infocentrům a dalším službám v cestovním ruchu, pro které je prvořadým cílem vlastní rozvoj a spokojený zákazník. Mohou ho využít všechny organizace v cestovním ruchu ke zvyšování kvality služeb.

CSKS_specialni_rgb.jpg

 

Kdo se rozhodne do systému začlenit a projde úspěšnou certifikací, získá značku „Q“. Ta je poznávacím znamením pro koncového zákazníka. Napovídá mu, že se setkává s profesionálním přístupem a permanentní snahou zkvalitňovat poskytované služby.

Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Funkci realizátora a tzv. Specializovaného pracoviště plní od ledna 2016 agentura CzechTourism. Na realizaci se zároveň podílí profesní asociace.

 

Cesta k certifikátu

  • registrace organizace na www.csks.cz,
  • absolvování kurzu Trenéra kvality I. stupně,
  • elektronické odeslání dokumentace,
  • formální a věcné hodnocení,
  • v případě, že je vše v pořádku, udělení certifikátu na 3 roky a začlenění do databáze Služeb Q dostupné na www.sluzbyQ.cz.

 

Fotografie do sekce.jpg

 

Technické předpoklady kvality a zapojené profesní asociace

Do ČSKS jsou zapojeny profesní asociace působící v cestovním ruchu, a to prostřednictvím tzv. technických předpokladů kvality. Pokud zájemce o certifikaci spadá pod jeden z nich, musí při žádosti o certifikaci ČSKS doložit certifikát od příslušné asociace.

 

PROČ se zapojit? 

Získáte náskok před konkurencí. Cílevědomé řízení kvality navíc snižuje náklady a riziko vzniku stresových situací.

 

JAK získat certifikát?

Absolvujete dvoudenní školení a získáte kvalifikaci tzv. Trenéra kvality. Nabyté vědomosti vám umožní zpracovat požadovanou elektronickou dokumentaci, kterou předložíte k posouzení Hodnotitelskému centru, a následuje rozhodnutí o udělení certifikátu.

 

KDE je značka Q vidět?

Aby se značka „Q“ rozšířila do povědomí veřejnosti, realizuje ČSKS propagační aktivity. Využívá v nich mimo jiné originální animované spoty.

Základ je ale u vás. Získejte certifikát Českého systému kvality služeb a chlubte se se značkou „Q“ v rámci svých marketingových aktivit.

 

Bližší informace k získání certifikátu jsou dostupné na www.csks.cz.

Podívejte se také na web pro koncové klienty www.sluzbyQ.cz.

 

KONTAKT

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Specializované pracoviště ČSKS
Vinohradská 46
120 41 Praha 2
www.csks.cz
info@csks.cz  

CSKS_logo základní rgb.jpg

 

Zdroj: ČSKS

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard