Ceny potravin: V prosinci se velmi prudký cenový růst patrný v listopadu zřejmě nezopakuje

Publikováno: 16. 12. 2019

Nic nenaznačuje, že by mělo znovu dojít k prudkému cenovému výkyvu směrem vzhůru, jako tomu bylo v listopadu, kdy celková potravinová inflace stoupla v meziročním vyjádření téměř dvojnásobně a z měsíce na měsíc o výrazných +1,2 %. Co ospravedlňuje takovouto úvahu?

Můžeme na to soudit z počtů poklesů a počtu růstů cen vybraných potravin v šetřeném vzorku ČSÚ. Jestliže v listopadu v tomto šetření jasně dominovaly meziměsíční růsty (v deseti případech ze třinácti) a přesně tak tomu bylo i meziročně (u deseti položek rostly cena a jen u třech klesaly), prosinec se vyvíjí jinak. Proti listopadu totiž stouply ceny u sedmi položek (graf 1), tj. u brambor, jablek, lahvového piva, vajec, cukru, mléka a chleba. Zbylé šetřené potraviny zlevnily (máslo, jogurt, bílé pečivo, sýr Eidam a hladká mouka. Zcela nepatrný pokles zaznamenalo proti listopadu i vepřové, ovšem v meziročním srovnání je položkou, který zdražila nejvíc (+22,2 % y/y). O víc, než pětinu je proti loňskému prosinci dražší ještě cukr a jablka, změny cen u ostatních potravin ze vzorku jsou vidět v grafech 1 a 2.

Vyjdeme-li z aktuálních dat o cenách potravin úzkého vzorku šetření ČSÚ u konkrétních položek, je vidět největší rozdíl v meziměsíčním a meziročním srovnání v případě brambor. Jejich cena sice meziročně poklesla, ovšem velký vliv na toto srovnání měla loňská statistická základna (tehdy jejich ceny stouply meziročně o 42 %!) a z měsíce na měsíc dokonce o téměř 11 %. Tyto dramatické pohyby v procentním vyjádření jsou ale tlumeny konkrétní průměrnou cenou, když v aktuálním prosincovém šetření stál kilogram brambor 19,60 korun, zatímco ve stejnou loni 20,50 korun. Ve srovnání s listopadem však činil cenový přírůstek 1,60 korun. To samozřejmě není v absolutním vyjádření mnoho, ale procentně se cena brambor zvýšila o 9 %, což byl nejvyšší meziměsíční cenový nárůst ze všech položek, jejichž cenu šetřil v prosinci ČSÚ ve svém vzorku (graf 1).

I když ceny ve vzorku šetřených potravin pokračovaly i v prosinci ve svých růstech, nebyly v naprosté většině případů tak prudké jako v listopadu (graf 3).

A jak se vyvíjejí ceny v předchozích fázích cenového řetězce? Tlačí na růst potravinové inflace pro spotřebitele dovozní ceny potravin a ceny výrobců potravin v ČR?

Z grafu 4 je patrné, že ceny v potravinářském průmyslu ČR rostou od loňského listopadu rychleji než ceny pro spotřebitele. V EU 28 tomu bylo naopak. Zhruba od téhož období je vidět – podle dat Eurostatu pracujících s harmonizovanými indexy – ještě rychlejší růst cen potravin dovážených do ČR ve srovnání s jejich růstovou dynamikou v potravinářském průmyslu. Časová řad harmonizovaných dat Eurostatu o dovozních cenách končí bohužel letošním březnem, ale i krátké období 10/2018 až 3/2019 ukazuje silný tlak růstu cen dovážených potravin na ceny výrobců v potravinářském průmyslu ČR a tím i na ceny potravin na pultech obchodů. Inflace v cenách potravinových dovozů je patrná i v posledních měsících (podle dat národní statistiky, tj. bez harmonizace). Zdražováni potravin v ČR je tedy tlačeno stranou nabídky.

Graf1 - Meziměsíční změny cen potravin.jpg

 

Graf2 - meziroční změny cen potravin.jpg

 

Graf3 - Vývoj cen vybraných potravin ze vzorku pravidelného šetření ČSÚ.jpg

 

Graf4 - Dynamika cen potravin dovážených do ČR, cen výrobců v potravinářském průmyslu a cen potravin pro spotřebitele.jpg

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV