Bojujeme s energetickými šmejdy

Nechvalně pověstní šmejdi se pouze přesunuli od předražených hrnců a dalších spotřebičů k obchodování s energiemi. Používají přitom stejné metody manipulativního chování, klamavého chování a nátlaku, které cílí především na seniory jako na nejzranitelnější skupinu spotřebitelů. Iniciujeme opatření, která změní k lepšímu celý trh s energiemi.

Kroky, které navrhujeme kultivují obchod s elektřinou a plynem a zvyšují ochranu spotřebitelů. Věříme, že se nám ve spolupráci se státní správou a samotnými obchodníky podaří eliminovat nekalé prodejce a zprostředkovatele a jejich praktiky.

 

Podílíme se

 • V lednu letošního roku jsme ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) uspořádali kulatý stůl, u kterého se setkali zástupci prodejců energií a státní správy. Účastníci jednání se shodli na nutnosti posílit ochranu spotřebitelů energií a zejména na doplnění současné legislativy o postihy za agresivní a neetické chování.
 • Spolu s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) a Českou obchodní inspekcí (ČOI) jsme připomínkovali novelu energetického zákona, kterou v dubnu představilo MPO, a která zavádí tvrdé postihy za nekalé praktiky při obchodování s elektřinou a plynem.
 • V květnu jsme iniciovali druhý kulatý stůl, u kterého se sešli dodavatelé energií s náměstkem pro energetiku Reném Nedělou (MPO), ústředním ředitelem České obchodní inspekce (ČOI) Mojmírem Bezecným a členy Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ).
 • Spolu s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) a Českou obchodní inspekcí (ČOI) provádíme osvětu u spotřebitelů, jak se proti nekalým praktikám nesolidních dodavatelů a zprostředkovatelů bránit.

 

Samoregulace pročistí trh

Věříme, že nejrychlejší cesta ke změně ještě předtím, než vstoupí v platnost novela energetického zákona, spočívá v samoregulaci trhu. Máme proto radost, že z květnového kulatého stolu vzešel soubor základních pravidel chování, která jsou shrnuta v Deklaraci účastníků trhu s elektřinou a plynem na ochranu spotřebitelů.

Jejich dodržování přispěje ke kultivaci trhu s energiemi a zejména prostředí zprostředkovatelů (včetně aukcí). Používání manipulativního a klamavého jednání, nátlaku či zneužívání důvěry zákazníků při prodeji energií tak bude opět o něco komplikovanější.

 

Deklarace účastníků trhu s elektřinou a plynem na ochranu spotřebitelů

My, níže podepsaní účastníci trhu s energiemi deklarujeme, že k posílení ochrany spotřebitelů:

 1. budeme mezi sebou sdílet výpovědní lhůty, tj. jednoznačně definované podmínky k ukončení smluvního vztahuse zákazníkem;
 2. budeme písemně informovat zákazníka o jeho přechodu k novému dodavateli;
 3. nebudeme se zákazníky uzavírat smlouvy se závazkem setrvání delším než 36 měsíců;
 4. budeme zákazníkům, jejichž smlouvy byly uzavřeny prostřednictvím zprostředkovatelů, vždy poskytovat jasné, nezkreslené, pravdivé a úplné informace;
 5. budeme ve spolupráci se státní správou podporovat zřízení registru a certifikaci zprostředkovatelů prodeje energií;
 6. budeme kontrolovat způsob prodeje u svých zprostředkovatelů a v případě zjištění neetických praktik budeme požadovat okamžitou nápravu či případně ukončíme se zprostředkovatelem spolupráci. Mezi neetické praktiky například patří:
   • zprostředkovatelské smlouvy delší, než je následný závazek smlouvy o dodávce (tj. maximálně 36 měsíců);
   • vymáhání pokuty v případě, že zákazník od zprostředkovatelské smlouvy odstoupí ještě před zahájením dodávky.

 

Tato deklarace byla vydána dne 27. 5. 2019 s účinností od 1. 7. 2019.

 

K (původní) deklaraci a jejímu dodržování se přihlásily tyto společnosti:

Ande.png Bohemia Energy Brodská plynárenská.png Centrální výběrová řízení.png
 centropol.png  DobráEnergie.png EnergieČS.png   EON.png
 innogy.png  mnd.png  NanoEnergies.png  nwt.png
 PražskáPlynárenská.png  skupinaČEZ.png Europe Easy Energy  První rodinná
zfp energy EPET  energie2  ARMEX
az energies X Energie conte-energy   Comfort Energy
Amper Market YelloEnergy.png GEENsale  MoravskaPlynarenska.jpg 

 

Děkujeme všem slušným dodavatelům energií, že podpořili deklaraci účastníků trhu s elektřinou a plynem na ochranu spotřebitelů.

Současně vyzýváváme všechny slušné obchodníky, podepište i Vy tento dobrovolný závazek a zavažte se k dodržování pravidel, která posilují ochranu spotřebitele. Pokud se chcete připojit k nám a distancovat se od energetických šmejdů, kontaktujte nás.

 

KONTAKT PRO OBCHODNÍKY

SOCR ČR.png     Gabriela Čopjaková, copjakova@socr.cz

 

 

Elektřina nebo zemní plyn? Manipulativní nebo klamavé jednání? Nátlak či zneužití Vaší důvěry?

 

čoi.jpg

Máte špatnou zkušenost se zprostředkovatelem s energií? Obraťte se na nejbližší inspektorát České obchodní inspekce.

 

ERU.jpg

Máte špatnou zkušenost s dodavatelem s energií? Obraťte se na Energetický regulační úřad.

 

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV