Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1313/2014

Publikováno: 16. 12. 2014

neboli antidumpingové clo na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů z Číny

V příloze naleznete Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1313/2014, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009.  Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj.  12. 12. 2014).

Ke stažení

L354_2014 extention CN.pdf PDF 29.11.2020 462.05 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV