Aktuální informace o opatřeních schválených vládou v souvislosti s koronavirem

Publikováno: 24. 3. 2020

Vážení členové, zveřejňujeme několik aktuálních informací ohledně opatření schválených vládou, které by mohly případně zodpovědět některé vaše dotazy. 

Pracovně-právní záležitosti:

 • vláda včera schválila program státních kompenzací pro zaměstnavatele, kteří vyplácejí náhradu mzdy svým zaměstnancům na překážkách v práci. U kompenzací dvou typů překážek našla shodu vláda již minulý týden, dnes doplnila i zbývající tři (stručný popis lze nalézt na webu MPSV). V tuto chvíli nedisponujeme jednoznačnou informací, jak je to s pojistnými odvody placenými zaměstnavateli při překážkách v práci, což zásadním způsobem ovlivňuje míru státní kompenzace, tedy to kolik procent ze všech mzdových nákladů zaměstnavatele pokryje stát. Metodické pokyny jak a kde o náhrady žádat mají být zpracovány během tohoto týdne, v tuto chvíli nejsou k dispozici.
 • Vláda schválila tzv. Kurzarbeit
 • MPSV vydalo praktický, návod jak postupovat v různých situacích, které mohou nastat kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Pracovně právní desatero pro zaměstnavatele

 

Podnikatele zaujme, že:

 • vláda přichází s návrhem oficiálně odložit závěrečnou vlnu EET. Ministryně financí původně takový návrh zcela odmítala, posléze připustila, že bude instruovat kontrolní orgány, aby byly shovívavé a fakticky nekonaly, nakonec vláda odklad zaštítí zákonnou cestou. V praxi – s ohledem na zatím neznámý konec nouzového stavu, od něhož se počítá tříměsíční lhůta odkladu – to vypadá na nejméně dvouměsíční odklad EET pro závěrečnou vlnu, která by podle doposud platného ustanovení zákona měla odstartovat 1. května.
 • Ministryně financí po jednání vlády avizovala, že co nejdříve rozšíří daňový liberační balíček vyhlášený minulý týden o další prominutí (významné by bylo zejména plošné prominutí červnové zálohy na daň z příjmů)
 • Daně: Na jaké úlevy mají firmy kvůli koronaviru nárok podle ministerstva financí - Průvodce pro daňové poplatníky finanční zpráva - průvodce pro daňové poplatníky
 • Vláda schválila nový úvěrový program COVID II, který spustí ČMRZB, očekává zapojení komerčních bank a jejich zdrojů. Na program bude alokováno nejméně 5 miliard Kč, což znamená, že malí a střední podnikatelé včetně živnostníků získají provozní financování v objemu kolem 30 miliard Kč od komerčních bank. Program COVID II bude vycházet ze stávajícího programu Expanze-záruky. Bude však s největší pravděpodobností upraven tak, že ČMZRB bude ručit za úvěry od 10 tisíc do 15 milionů Kč. Poskytovaná záruka bude krýt pravděpodobně až 80 % komerčního úvěru a žadatel zároveň bude moci čerpat finanční příspěvek až 1 milion Kč na úhradu úroků. Předpokládaná doba ručení bude tři roky. Zaručovaný komerční úvěr bude možné využít výhradně na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod. Více zde

 

Z hlediska OSVČ jsou důležité následující kroky odsouhlasené vládou na pondělní schůzi:

 • Faktické prominutí poloviny pojistného na sociální zabezpečení za letošní rok. Drobní podnikatelé nebudou muset 6 měsíců od března do srpna 2020 vůbec platit zálohy na pojistné, přitom není nutné o cokoliv individuálně žádat. Nepůjde ale jen o odsunutí plateb v čase. Až si příští rok spočítají vyměřovací základ a pojistné za celý rok 2020, budou si moci na jeho úhradu započítat nejenom ty fakticky zaplacené zálohy, ale i částku ve výši i šesti minimálních záloh odpovídajících březnu až srpnu. To pro mnohé OSVČ, které platí právě jen minimální pojistné, bude znamenat polovinu jejich roční povinnosti.
 • Podle sdělení členů vlády se totéž bude vztahovat i na placení záloh na zdravotní pojištění. Na druhé straně není znám osud návrhu ministerstva zdravotnictví na sladění termínu podávání přehledu o příjmech a výdajích pro pojišťovny s již odloženým termínem podání přiznání k dani z příjmů. Takové sladění (aby se přehled nemusel podávat v květnu, když se může přiznání podávat až v červenci) by bylo vhodné i pro podávání přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení.

 

Informace byly zpracovány z dostupných materiálů vlády, ministerstev a informací zaslaných Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy.

Ke stažení

Pracovně-právní desatero pro zaměstnavatele - koronavirus 20200320.pdf PDF 15.04.2021 54.17 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV