Zájmy se lépe prosazují společně...

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Je nezávislým a dobrovolným sdružením asociací, aliancí, družstev a firem podnikajících v malo/velko-obchoděgastronomických, ubytovacích a dalších službách. Zastupuje přes 6 000 podnikatelů vytvářejících až 500 000 pracovních míst. Je druhý největší zaměstnavatelský svaz v ČR - sociální partner

Projekt SOCR ČR

  • Chemické látky a směsi; alternativní řešení spotřebitelských sporů – POVINNÉ pro podnikatele; on-line řešení spotřebitelských sporů; označování země původu u spotřebního zboží

  • Sdružení českých spotřebitelů získalo v roce v 2013 úkol zaštítěný ÚNMZ – vytvoření PŘÍRUČKY SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ, SPORTOVIŠŤ A TĚLOCVIČEN

  • Růst ceny nad 1 p. b. pro vepřové maso, salám, mléko, vejce, rostl. máslo, rýže, chléb, min. voda, pivp. U ovoce a zeleniny se projevily oboustranné změny s růstem především u citrusů a banánů

  • Zápis z jednání Výboru pro vnitřní trh a spotřebitelské záležitosti, který se konal 22. září 2014 od 11,00–16,00hod  

  • Stručná analýza podle ČSÚ k 30. 9. 2014; pokračuje předchozí trend poklesu počtu maloobchodních jednotek a růstu počtu především malých jednotek ve velkoobchodě; v pohostinství...

  • Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje Živnostenský zákon (zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  od 1. 1....

  • v srpnu 2014 došlo v tržbách v celé sekci ubytování a stravování meziročně k poklesu reálně o 1,7 %, při tom tržby za ubytování překročily úroveň srpna 2013 reálně o 2,9 %; tržby...