Zájmy se lépe prosazují společně...

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Je nezávislým a dobrovolným sdružením asociací, aliancí, družstev a firem podnikajících v malo/velko-obchoděgastronomických, ubytovacích a dalších službách. Zastupuje přes 6 000 podnikatelů vytvářejících až 500 000 pracovních míst. Je druhý největší zaměstnavatelský svaz v ČR - sociální partner

Projekt SOCR ČR

  • ČSÚ potvrdil předběžný odhad růstu HDP za rok 2014 o 2 % a v samotném IV. čtvrtletí meziročně o 1,5 % – souhrnně pokračovalo oživování ekonomiky s patřičným podílem spotřeby a tím i obchodu

  • Milk Market Observatory, EP adopts COOL Resolution, B2B unfair trading practices, Heads of Cabinet, REACH: „Article“ definition, Eco-design, Single Market Forum, Tax avoidance, SME Strategy

  • Souhrnný indikátor důvěry se v únoru oproti lednu mírně snížil, stejně tak indikátor důvěry podnikatelů i spotřebitelů. V obchodě se hodnocení důvěry v únoru (oproti lednu) zvýšilo o 1 bod.   

  • 35/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

  • Dne 13. 2. 2015 se uskutečnilo jednání PR skupiny SOCR ČR. Materiály dostupné na jednání naleznete v příloze.

  • S laskavým svolením časopisu Svět obchodu dáváme našim členům k dispozici inspirativní rozhovor s Ing. Oldřichem Obermaierem, který vyšel v podzimním vydání zmíněného periodika

  • HK ČR ve spolupráci s MF pořádá dne 3. 3. 2015 konferenci k problematice Elektronické evidence tržeb, kde vystoupí i prezidentka SOCR ČR Ing. Marta Nováková