Zájmy se lépe prosazují společně...

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Je nezávislým a dobrovolným sdružením asociací, aliancí, družstev a firem podnikajících v malo/velko-obchoděgastronomických, ubytovacích a dalších službách. Zastupuje přes 6 000 podnikatelů vytvářejících až 500 000 pracovních míst. Je druhý největší zaměstnavatelský svaz v ČR - sociální partner

Projekt SOCR ČR

  • V příloze Program předcházení vzniku odpadů ČR, který dne 27. 10. 2014 schválila na svém jednání vláda

  • Kontroly dozorových orgánů; Revize nařízení o ekologické produkci; Nařízení 1169/2011  Sledovatelnost ryb; REFIT; Iniciativa Wine in moderation; Podvody v potravinářství

  • Evropská komise („Komise“) vydala studii, která se týká posouzení vlivu moderních maloobchodních řetězců na hospodářskou soutěž se zaměřením na možnost inovací a výběru pro...

  • Z říjnového konjunkturálního průzkumu ČSÚ vyplývá, že souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se v říjnu opět mírně zvýšil a bylo tomu tak již potřetí za sebou.

  • Zápis z jednání  konaného dne 20. 10. 2014  Informace MF o aktuální situaci, Připomínky odborných členský a nečlenských asociací a svazů – specifika jednotlivých oborů 

  • CEBRE organizovalo tematickou debatu23. října 2014 v Evropském domě v Praze na téma: „Ekonomické dopady sankcí proti Rusku na české podnikatele“. 

  • Z říjnového konjunkturálního průzkumu ČSÚ vyplývá, že souhrnný indikátor důvěry se v říjnu opět mírně zvýšil a bylo tomu tak již potřetí za sebou. Zvýšila se důvěra podnikatelů v...