Zájmy se lépe prosazují společně...

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Je nezávislým a dobrovolným sdružením asociací, aliancí, družstev a firem podnikajících v malo/velko-obchoděgastronomických, ubytovacích a dalších službách. Zastupuje přes 6 000 podnikatelů vytvářejících až 500 000 pracovních míst. Je druhý největší zaměstnavatelský svaz v ČR - sociální partner

Projekt SOCR ČR

  • HDP v 1. čtvrtletí vzrostl meziročně o 4,2 %. Ve srovnání s posledním čtvrtletím roku 2014 se HDP reálně zvýšil o 3,1 %. Tempo růstu odvětví Obchod, doprava a ubytování se zvýšilo o 3,1 %.

  • Výzvy na předkládání žádostí o dotace EU vyhlásí MPO v pátek 

  • Výrobci, dodavatelé, distributoři a prodejci rychloobrátkového zboží dne 27. května oficiálně představili společnou platformu, tzv. Iniciativu pro férový obchod (IPFO). 

  • Komise předkládá návrh rozpočtu EU na rok 2016: zaměřuje se na zaměstnanost, hospodářský růst, migraci a globální akci

  • Společnost Ahold dnes zveřejnila hospodářské výsledky za první čtvrtletí 2015. Více v příloze.

  • Celková důvěra se v květnu mírně zvýšila, souhrnný indikátor důvěry oproti dubnu vzrostl o 0,4 bodu, z toho u podnikatelů o 0,8, oproti tomu indikátor důvěry spotřebitelů se mírně snížil.

  • Dne 19. května 2015 bylo v úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce.