Zájmy se lépe prosazují společně...

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Je nezávislým a dobrovolným sdružením asociací, aliancí, družstev a firem podnikajících v malo/velko-obchoděgastronomických, ubytovacích a dalších službách. Zastupuje přes 6 000 podnikatelů vytvářejících až 500 000 pracovních míst. Je druhý největší zaměstnavatelský svaz v ČR - sociální partner

Projekt SOCR ČR

  • Podle prezentace ČSÚ ze dne 29. srpna t. r. stoupl hrubý domácí produkt ve II. čtvrtletí 2014 (očištěný) meziročně reálně o 2,7 %; ve srovnání s předchozím I. čtvrtletím 2014 se nezměnil.

  • na zahájení výstavy Země živitelka dne 28. 8. 2014. Z úst pana prezidenta zazněly i některé informace týkající se maloobchodu. Tyto informace se však velmi rozcházejí se skutečností.

  • Srpnová konjunktura podle ČSÚ - růst indikátoru důvěry podnikatelů – rostl ve stavebnictví, ve vybraných odvětvích služeb, nepatrně i v průmyslu, naopak se snížil v obchodě....

  • - elektronickou evidenci tržeb – 5. 8. 2014. Koordinace dalších postupů v záležitosti EET; Informace o možnostech financování zavádění EET z fondů; PR aktivity související s EET

  • 111. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR; Podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti; Podpora exportu; Reforma školství, učňovské a technické vzděláván

  • EuroCommerce President; Supply Chain Initiative; COMP study on retail; Agriculture stakeholder groups; Food Information Regulation; New Commission President; Post-election...

  • V posledním měsíci od 15. 7. 2014 byl zjištěn růst ceny nad 1 p. b. u 6 ze sledovaných položek (šunkový salám, jogurt, vejce, mouka, rýže, min. voda).